EAS toetab droonide avastus- ja tõrjesüsteemide arendust

Projekti eesmärk on Ranteloni droonituvastus ja -tõrje seadmete omaduste parendamine, uue funktsionaalsuse
lisamine ning uue generatsiooni seadme arendus, mis integreerib tuvastamise ja segamise ühte seadmesse. Lisaks
integreeritakse süsteemi Marduki visuaaldetektsiooni seade.

Projektis arendatakse tehisintelligentne droonituvastuse ja -tõrje tehnoloogia, mis võimaldab ohjata droonide
plahvatusliku arenguga kaasnevaid riske.
Projekti raames täiustatakse nii autonoomsete droonituvastuse sensorite parameetreid (signaalide klassifikatsiooni
täpsus, signaali suunamääramise täpsus, drooni liikumise modelleerimine) kui ka sensorsüsteemide koostöövõimet
(kooperatiivne asukohamääramine, multisensoritel tuginev drooni liikumise modelleerimine). Droonitõrje seadmete
võimekust laiendatakse katma kõiki droonide poolt kasutatavaid sagedusvahemikke, juurutades sealjuures nutika
droonitõrje printsiipe ja segamissignaale, mis vähendavad segamisest tingitud kõrvalkahju teistele raadioside
võrkudele ja seadmetele. Projekti üheks tähtsaimaks tulemiks on droonituvastaja ning -segaja integreerimine.
Projekt koondab Eestis juhtivad droonivastase võitluse ettevõtted Rantelon ja Marduk Technologies ning raadiosides
spetsialiseerunud Sirius Microwave-i. Viiakse uuele tasemele partnerite raadiosidel ja optikal tuginev droonivastane
võimekus ja kombineeritakse täislahenduseks, et pakkuda laiahaardelist lahendust ning suurendada
müügipotentsiaali.

Projekti kogumaksumus on 2 211 455,00 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest kaetakse kuni 1
617 768,80 eurot