Firmast

Rantelon OÜ tegeleb raadiosageduslike elektroonikaseadmete disaini, tootmise ja müügiga. Ranteloni eripära turul on kiire reageerimine nõudlusele, töökindlad ja kaasaegsed tehnilised lahendused. Selleks on firmal kasutada tõhusad disaini- ja prototüüpimise vahendid ning väikeseeriaks kohaldadatud kiire automatiseeritud koosteprotsess. Lisaks oma toodete disainile ja koostele, pakume neid töid teenusena ka erinevatele tellijale üle maailma. Firmas on üle kolmekümne töötaja, neist pooled on elektroonikaseadmete disainerid. Meie laost leiab laia sortimendi standardtooteid koheseks tarnimiseks.
Rantelon OÜ on asutatud 1995 aastal ning põhineb Eesti erakapitalil.

Rantelonis valmistatud RF sõlmi ja süsteeme on tarnitud militaar- ja tsiviilseadmete maailmaturule järgmistel aladel:
Segajad raadiojuhitavate lõhkeseadmete toimimise blokeerimiseks.
Segajad droonide seadusvastase tegevuse blokeerimiseks.
Segajad vastase sidevahendite toimimise tõkestamiseks.
Mobiilside 2G, 3G, 4G ja TETRA repiiterid, võimendid ja antennid.
Traadita fikseeritud side kliendiantennid.
R&D raadioelektroonika vallas.
TV ringhäälingu vastuvõtufiltrid ja antennivõimendid.

OÜ RANTELON rakendab kõigis oma tegevustes kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise ning sotsiaalse vastutuse alaseid põhimõtteid. Tagamaks toodete ja tööde nõuetele vastavust, turvalisust ja ohutust ning saastamise vältimist, kvaliteeti, sisemist efektiivset töökorraldust ja seeläbi kulutuste kokkuhoidu ning konkurentsivõimet, on OÜ-s RANTELON välja töötatud ja juurutatud rahvusvaheliste standardite ISO 9001, ISO 14001 ja AQAP 2110 nõuetele vastav integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem.

Alates 08.11.2007 omab Rantelon OÜ kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaate ISO 9001 ja ISO 14001, millele 17.10.2016 lisandus AQAP 2110 sertifikaat.
Sertifitseeritud on meie põhitegevus – “Raadiosageduslike elektroonikaseadmete disain, tootmine ja müük”.

ISO 9001:2015 sertifikaat eesti keeles | inglise keeles
ISO 14001:2015 sertifikaat eesti keeles | inglise keeles

AQAP 2110:2016 sertifikaat eesti keeles | inglise keeles

Krediidiinfo/Experian reiting on “AAA” eesti keeles | inglise keeles | vene keeles

Äripäeva TOP digisertifikaat eesti keeles

OÜ RANTELON peamised kvaliteedi-, keskkonna- ning sotsiaalse vastutuse alased põhimõtted ja märksõnad on järgmised:

  • tagada klientide jm huvipoolte nõuete ja vajadustega arvestamine;
  • tagada oma tegevuses ja tööde teostamisel nõuetele vastavus, vastavuskohustuste täitmine (õiguslike jm nõuete järgimine), kvaliteet, tähtaegsus ja toodete ohutus ning muude kliendile antud lubaduste täitmine;
  • kasutada loodusressursse säästlikult;
  • kasutada materjale, tehnoloogiaid ja töövõtteid, mis on võimalikult keskkonnasõbralikud ega oma kahjulikku mõju inimeste tervisele;
  • rakendada meetmeid keskkonnakaitseks ning reostamise ja keskkonna saastamise vältimiseks;
  • kasutada kompetentseid alltöövõtjaid ning arendada ettevõtte töötajate oskusi ja tõsta nende teadlikkust läbi koolitusprotsessi;
  • toimida vastavalt jätkusuutliku hanke põhimõtetele, mitte kasutada konfliktimineraale;
  • toimida vastavalt sotisaalse vastutuse põhimõtetele, mille hulka kuulub äritegevuse teostamine sotsiaalselt vastutustundlikult ja eetiliselt, korruptsiooni, altkäemaksu ja rahapesu vältimine, inimõiguste ja ausa kaubanduse toetamine, lapstööjõu ksautamise vältimine ja diskrimineerimise vältimine;
  • kasutada kaasaegseid juhtimismeetodeid konkurentsivõimelise tootmise tagamiseks;
  • pidevalt arvestada ettevõtte ümbruse (väliskeskkonna), riskide ja võimalustega, arendada ettevõte ning tagada integreeritud juhtimissüsteemi, tegevuste, protsesside ja teenuste pidev parendamine.

Alates juunist 2010. a on Rantelon OÜ Eesti Elektroonikatööstuse liidu liige.
Alates jaanuarist 2014.a on Rantelon OÜ Eesti Kaitsetööstuse Liidu liige.