Digi-TV, CATV

Product Region Channels A...B...C Gain UHF/FM [dB] PDF PRICE
AVZ 78-1 Tallinn, Haapsalu, Pehka, Ellamaa E45, E59, E64 35-50/15-35 53.69
AVZ 78-2 Valgjärve, Soinaste, Viljandi E40, E47-E52, E61 35-50/15-35 53.69
AVZ 78-3 Koeru E57, E60, E63 35-50/15-35 53.69
AVZ 78-4 Pärnu E53, E56, E62 35-50/15-35 53.69
AVZ 78-5 Narva, Kohtla-Nõmme E33, E48, E58 35-50/15-35 53.69
AVZ 78-6 Orissaare, Sauvere, Ruhnu, Sõrve, Männamaa E38, E67, E69 35-50/15-35 53.69

Product Gain [dB] Output level DIN45004B [dBµV] Noise figure (750MHz) [dB] Noise figure (200MHz) [dB] PDF PRICE
AL08-2 8 114 6.2 6.2 19.94
AL16-2 16 112 6.0 5.2 20.71
AL16-2E6 16 112 6.6 5.8 21.10
AL20-1 20 110 5.3 4.0 20.71
AL24-1 24 110 4.5 3.0 20.71
AL24-1E6 24 110 5.3 4.3 21.10
AL28-1 28 110 3.9 3.0 21.48
AL28-1E6 28 110 3.8 3.3 21.85
AL33-1 33 110 3.2 2.8 22.24
AL33-1E6 33 110 3.2 2.9 22.62

Product Gain [dB] Output level DIN45004B [dBµV] Noise figure [dB] Supply [V/mA] Preamplifier PDF PRICE
AP428-2E 28 116 6.3 16/330 - 58.28
AP436-2E 36 116 6.0 16/330 + 60.59

Product Frequency ranges [MHz] Modem port DL/UL [dB] TV port [dB] Device type PDF PRICE
ADF15/8R65 5-65/85-862 +8/-1 +15 Filter+amplifier PDF 32.48
PDF3/7R65 5-65/85-862 -7/-1 -3 Filter PDF 10.82
PDF4/4R65 5-65/85-862 -4/-1 -4 Filter PDF 10.82

Product Frequency ranges [MHz] Forward path filter [dB] Return path [dB] Level/slope adjust range [dB] Quantity of test points Device type PDF PRICE
FRA20/65 5-65/85-862 -1 +20 0-20/0-20 3 Filter+amplifier PDF 36.00
FRF65 5-65/85-862 -1 -1.5 - - Filter PDF 23.00