RANTELON Digi-TV
English
Eesti
Tooted/Teenused Firmast Uudised Edasimüüjad Kasulikku Kontakt Tööpakkumised
  Avaleht | Tagasi 
 

Rantelon OÜ on asutatud 1995 aastal raadiosageduslike elektroonika-seadmete disainiks ja tootmiseks ning põhineb Eesti erakapitalil. Aastast 1998 on Rantelon OÜ TTÜ spin-off firma. Firmas on neli elektroonikaseadmete disainerit. Ranteloni koht turul on kiire reageerimine nõudlusele, töökindlad ja kaasaegsed tehnilised lahendused. Selleks on firmal kasutada tõhusad disaini- ja prototüüpimise vahendid ning väikeseeriaks kohaldadatud kiire koosteprotsess.

Meie toodeteks on TV vastuvõtuantennide võimendid ja filtrid, mitmesugused antennid (GSM, Wi-Fi), CATV seadmed, kaasaarvatud seadmed interneti organiseerimiseks kaabel-TV võrgus. Ekspordiks lähevad seadmed digi-TV DVB-T vastuvõtuks ning GSM mastivõimendi disain. Samuti valmistame GSM repiitereid nii kohalikule- kui ka välisturule.
Meie suurimad kliendid Eestis on LL Merge Grupp AS, Satcom OÜ, EMT AS, Starman AS

Firma presentatsioon, Mär 2013 (.pdf)

Teadus-arendusprojektid

RAKENDUSUURING: SMART LPI RADARITE TÄIUSTATUD TEHNOLOOGIAD   Euroopa Liidu struktuuritoetus

Kvaliteet

OÜ RANTELON kasutab rahvusvaheliselt tunnistatud kvaliteedijuhtimissüsteemi standardit ISO 9001:2008 ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardit ISO 14001:2004 baasina kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise integreerimisel äritegevusse. Tagamaks toodete ja tööde nõuetele vastavust, turvalisust ja ohutust ning saastamise vältimist, kvaliteeti, sisemist efektiivset töökorraldust ja seeläbi kulutuste kokkuhoidu ning konkurentsivõimet.
Alates 08.11.2007 omab Rantelon OÜ oma kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise süsteemidele ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 baseeruvaid sertifikaate, mille väljastas Bureau Veritas Certification.
Sertifitseeritud on meie põhitegevus – "Raadiosageduslike elektroonikaseadmete disain, tootmine ja müük".

ISO 9001:2008 sertifikaat [eesti keeles | inglise keeles]
ISO 14001:2004 sertifikaat [eesti keeles | inglise keeles]

Krediidiinfo/Experian reiting on "AA" [eesti keeles | inglise keeles | vene keeles]  Experian

Meie peamised kvaliteedi- ja keskkonnaalased põhimõtted ja märksõnad on järgmised:
  - tagada oma tegevuses seadusandlike aktide, kohalduvate standardite ja muude nõuete järgimine;
  - tagada klientide jm huvipoolte nõuete ja vajadustega arvestamine;
  - tagada kvaliteet, tähtaegsus ja toodete ohutus ning muude kliendile antud lubaduste täitmine tööde teostamisel;
  - kasutada loodusressursse säästlikult;
  - kasutada materjale, tehnoloogiaid ja töövõtteid, mis on võimalikult keskkonnasõbralikud ega oma kahjulikku mõju inimeste tervisele;
  - rakendada meetmeid reostamise ja keskkonna saastamise vältimiseks;
  - kasutada kompetentseid alltöövõtjaid ning arendada ettevõtte töötajate oskusi ja tõsta nende teadlikkust läbi koolitusprotsessi;
  - kasutada kaasaegseid juhtimismeetodeid konkurentsivõimelise tootmise tagamiseks;
  - tagada integreeritud juhtimissüsteemi toimivus vastavalt standardite ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 nõuetele ning integreeritud juhtimissüsteemi, tegevuste, protsesside ja teenuste pidev parendamine.

Alates jaanuarist 2014.a on Rantelon OÜ Eesti Kaitsetööstuse Liidu liige.    Eesti Kaitsetööstuse Liit

   Akadeemia tee 23, 12618 Tallinn, tel. 681 3650, fax. 681 3651, rantelon@rantelon.ee